AKTUALNOŚCI

Baby Bazarek w Żaganiu

dnia: 13.05.2016 - 15:30

Twoje dziecko wyrosło z ubranek? Nie bawi się już zabawkami? W piątek, 13 maja 2016 r., w godz. 15.30-18.00 w holu żagańskiego pałacu wystawiamy niepotrzebne i nieużywane już rzeczy: ubranka, akcesoria, sprzęt, książeczki, zabawki...
Dziewczyny, robimy miejsce w szafach, piwnicach i na strychach! A przy tym poznamy się, zadziałamy wspólnie i podczas Baby Bazarku pomożemy też Bartkowi Tomczakowi z Żagania, podopiecznemu Żagańskiego Stowarzyszenia Usmiech Dziecka. Każda z nas wrzuci symbolicznego "piątaka" do puszki. A może i więcej...


Pamiętajcie, liczba wystawców ograniczona, zapisy pod nr 607 503 568. Zgłoszenia przyjmujemy do czwartku.


WAŻNE: tego samego dnia o 18.00, również w pałacu, odbędzie się koncert charytatywny na rzecz Bartka, na który w imieniu organizatorów, serdecznie zapraszamy.

Więcej o akcji dla Bartka i koncercie znajdziecie tu:
https://www.facebook.com/zaganusmiechdziecka/photos/a.466184230110506.114004.465254130203516/1107894442606145/?type=3&theater

Szczegóły dotyczące BABY BAZARKU poniżej:

REGULAMIN BABY BAZARKU

1. Baby Bazarek jest „giełdą rzeczy z drugiej ręki”.
2. Baby Bazarek służy pobudzaniu i wspieraniu aktywności mieszkańców poprzez działania o charakterze społecznym: promocję i wspieranie przedsiębiorczości, animację współpracy między podmiotami, organizacjami i środowiskami, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, działalności na rzecz organizacji pozarządowych, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; promocję i organizację wolontariatu w myśl celów statutowych organizatora – Fundacji Piętro Wyżej.
3. Uczestnicy zobowiązują się zaangażować w zbiórkę na rzecz Bartka Tomczaka prowadzoną przez partnera Baby Bazarku – Żagańskie Stowarzyszenie Uśmiech Dziecka i wesprzeć akcję kwotą min. 5 zł. Podczas imprezy obecny będzie prowadzący zbiórkę wolontariusz stowarzyszenia. Organizator – Fundacja Piętro Wyżej nie pobiera żadnych opłat od uczestników Baby Bazarku, nie pobiera również prowizji od sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne rozliczenia uczestniczek z Urzędem Skarbowym.
4. Liczba stoisk jest ograniczona.
5. W imprezie nie mogą brać udziału sklepy i inne podmioty gospodarcze, w tym również samodzielnie działający projektanci i rękodzielnicy, prowadzący sprzedaż ubrań, butów, dodatków, akcesoriów i sprzętu dziecięcego.
6. Ubrania, buty, dodatki i wszelkie sprzęty przynoszone na imprezę muszą być czyste i w dobrym stanie.
7. Organizator nie odpowiada za zaginione lub uszkodzone podczas imprezy rzeczy.
8. Stoiska można rezerwować pod numerem 607 503 568.
9. Każda osoba biorąca udział w imprezie udziela zgody na wykorzystanie wizerunku w fotorelacji z wydarzenia. Organizator oświadcza, że zdjęcia wykonane podczas imprezy będą wykorzystywane w działaniach promocyjnych organizatorów, na co uczestnik/uczestniczka wyraża zgodę. Uczestnikowi/uczestniczce nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wykorzystania wizerunku.
10. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i odpowiadają karnie lub cywilnie za szkody wyrządzone organizatorowi lub innym uczestnikom.
11. Służby porządkowe organizatora są uprawnione do odmowy wstępu na imprezę lub usunięcia z terenu imprezy osoby będącej pod widocznym wpływem alkoholu, której zachowanie stwarza zagrożenie dla tej osoby lub innych uczestników.
12. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do stosowania się do poleceń organizatorów. Osoby, które dopuszczą się złamania postanowień niniejszego regulaminu lub nie będą stosować się zaleceń Organizatora i jego pracowników będą proszone o opuszczenie imprezy.
13. Osoby obecne na imprezie zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu, w którym odbywa się impreza, a także podporządkowywać się poleceniom porządkowym członków służby informacyjnej i służby porządkowej organizatorów.
14. Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem wiążące są postanowienia Organizatora.


Organizator – Fundacja Piętro Wyżej.

Partnerzy:

Pałac Książęcy sp. z o.o.
Mamuśki z Żagania - grupa na FB
Żagańskie Stowarzyszenie Uśmiech Dziecka

Bardzo dziękujemy za inicjatywę BEACIE SOBCZAK, WALDKOWI SOCZKOWI i wszystkim Partnerom przedsięwzięcia za błyskawiczne podjęcie tematu :) Od pomysłu do realizacji - to była szybka piłka!


Serdecznie pozdrawiamy i do zobaczenia w pałacu!