AKTUALNOŚCI

Jak rozmawiać z dziećmi o seksie?

dnia: 23.04.2016 - 15:30

Jak rozmawiać z dziećmi o seksie stosownie do wieku i płci?
Co jest zachowaniem normalnym, co wykracza poza zdrowe granice?
Inne istotne zagadnienia.
Na ile możemy zdać się na publiczną edukację oświatową w tym zakresie?
Jak prawidłowo definiować seks?
Aspekty prawne seksualności - czego można wymagać od szkoły, klubu sportowego, etc..
Spotkanie będzie miało charakter interaktywny.

mgr Karolina Hołownia - z wykształcenia pedagog, z zamiłowania edukator seksualny i doradca. Pięć lat temu rozpoczęła współpracę z Kliniką Medyczną LifeChoices w Joplin, w stanie Missouri w USA, która zajmuje się m. in. profilaktyką ryzykownych zachowań seksualnych. Tam odbyła staż i została przeszkolona do pracy z młodzieżą i rodzicami w temacie aktywności seksualnej nastolatków. Wspólnie z mężem utworzyli Fundację Warto, w ramach której prowadzą zajęcia z wychowania do życia w rodzinie w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, warsztaty z młodzieżą, spotkania z rodzicami i nauczycielami.

Organizator:
Fundacja Piętro Wyżej

Partnerzy:
Inicjatywa Spoko Tato
Przzedszkole Niepubliczne "Brzdąc"

Dziękujemy zielonogórskiej Inicjatywie Spoko Tato za pomoc w organizacji spotkania i podzielenie się doświadczeniami.

Miejsce;
Przedszkole Niepubliczne "Brzdąc", ul. Dworcowa, Żagań