DZIAŁANIA

Rozwój i edukacja

Lata: 2016

Jednym z naszych podstawowych celów jest edukacja i rozwój świadomości, podnoszenie kompetencji, poszerzanie horyzontów. Działamy na rzecz świadomego rodzicielstwa i świadomego rozwoju.

Dlatego staramy się uczestniczyć jako Fundacja w różnych tego typu działaniach i organizować spotkania oraz warsztaty w naszej okolicy.

W 2016 roku odbyły się m.in.:

- Jak rozmawiać z dzieckiem o seksie,

- Kocykowe spotkanie o edukacji z Justyną Owsińską, prezeską Fundacji Boczne Drogi,

- sierpniowy wyjazd w Góry Kaczawskie,

- Spotkanie z Porozumieniem bez Przemocy.

Zamierzamy kontynuować nasze działania w 2017, już w dn. 21-22 stycznia 2016 r. zapraszamy na dwudniowe Warsztaty Empatycznej Komunikacji.